Tillbaka

Information - Covid 19

Allum Safeguard webbanner 1920x580

Information - Covid 19

Vår högsta prioritet har alltid varit, och är fortfarande, tryggheten och säkerheten i vårt köpcentrum. Vi har infört flera olika åtgärder för att säkerställa att våra kunder och anställda är säkra i vårt köpcentrum. 

Vi följer alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, såväl nationella som regionala och lokala. Utöver detta har vi utvecklat, och uppdaterar ständigt, en specifik köpcentrumpolicy med rutiner som säkerställer maximal säkerhet och trygghet. 

Följande åtgärder har redan implementerats på vårt köpcentrum:
- Synlig information i hela centrum (handtvätt/hur man kan förebygger infektion)
- Synlig information på toaletter (handtvätt/hur man kan förebygger infektion)
- Fortsatt utökade städrutiner på våra allmänna ytor.
- Handdesinfektion finns tillgänglig på flera platser i vårt köpcentrum
- Dekaler som påminner alla om att hålla avstånd på både golv och dörrar.
- Information på vår digitala skyltning om att hålla avstånd.
- Ytterligare golvmarkeringar vid särskilt utsatta platser. 
- Ordningsvakter ska se till att skingra eventuella klungor och köbildning samt påminna besökare om att hålla avstånd. 
- Kontroll på besöksantalen i realtid så att vi inte överstiger maxantalet, 2407 personer. Detta motsvara 16 kvm per person. Ordningsvakter kan vid ökat besökstryck tillfälligt stänga entréer med kort varsel. Se besökstrycket just nu >>
Inspelat utrop i radion om att hålla avstånd
- Affischer med budskap om att hålla avstånd.

Vi måste alla hjälpas åt och ber er att tänka på att:
- Gärna handla ensam.
- Hålla minst 2 m avstånd till varandra.
- Vara noga med handhygienen, tvätta händerna ofta och noga.
- Hosta och nys i armvecket.
- Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Som en extra säkerhetsåtgärd har vi certifierats med Safeguard-certifikat av Bureau Veritas vilket innebär att vi har implementerat och följer strikta riktlinjer för hälsa, säkerhet och hygien på vårt köpcentrum. Detta säkerställer vi tillsammans med Bureau Veritas, en oberoende inspektör, som har granskat och inspekterat att vi följer våra riktlinjer som stämmer överens med rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten. Bureau Veritas gör inspektioner hos oss en gång i månaden för att se till att de strika riktilinjerna följs.

Vi har ett tekniskt system som räknar antalet besökare i vårt köpcentrum i nutid så att vi kan säkerställa att vi aldrig överstiger de begränsningar som är rekommenderat om social distansering. När behov har funnits har vi även anlitat extra personal för att säkerställa social distansering på plats i vårt köpcentrum. Maximalt antal kunder som får visats inne i Allum samtidigt är 2407 personer. Detta motsvara 16 kvm per person, vilket ger alla möjligheten att hålla minst 2 m avstånd åt alla håll.

Om du planerar att besöka oss föreslår vi att göra det på tider då det är mindre besökare i vårt köpcentrum. Generella har vi mindre besöksantal här mellan kl 10-12 och 19-20 på vardagar samt och kl 10-11 och 17-18 på helgen. Tänk på att det på helgen i allmänhet är mer människor ute och handlar.

Som nämnts ovan har vi ett stort fokus på trygghet och säkerhet så att vårt köpcentrum ska vara en trygg plats att träffas på och handla i.