Tillbaka

Information - Covid 19

Allum Safeguard webbanner 1920x580

Information - Covid 19

Vår högsta prioritet har alltid varit, och är fortfarande, tryggheten och säkerheten i vårt köpcentrum. Vi har infört flera olika åtgärder för att säkerställa att våra kunder och anställda är säkra i vårt köpcentrum. 

Vi följer alla rekommendationer Folkhälsomyndigheten, såväl nationella som regionala och lokala. Utöver detta har vi utvecklat, och uppdaterar ständigt, en specifik köpcentrumpolicy med rutiner som säkerställer maximal säkerhet och trygghet. 

Följande åtgärder har redan implementerats på vårt köpcentrum:
Synlig information i hela centrum (handtvätt/hur man kan förebygger infektion)
Synlig information på toaletter (handtvätt/hur man kan förebygger infektion)
Fortsatt utökade städrutiner på våra allmänna ytor.
Handdesinfektion finns tillgänglig på flera platser i vårt köpcentrum
Dekaler som påminner alla om att hålla avstånd på både golv och dörrar.
Information på vår digitala skyltning om att hålla avstånd.
Ytterligare golvmarkeringar vid särskilt utsatta platser. 
Ordningsvakter ska se till att skingra eventuella klungor och köbildning samt påminna besökare om att hålla avstånd. 

Som en extra säkerhetsåtgärd har vi certifierats med Safeguard-certifikat av Bureau Veritas vilket innebär att vi har implementerat och följer strikta riktlinjer för hälsa, säkerhet och hygien på vårt köpcentrum. Detta säkerställer vi tillsammans med Bureau Veritas, en oberoende inspektör, som har granskat och inspekterat att vi följer våra riktlinjer som stämmer överens med rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten. 

Här kan du läsa mer om Bureau Veritas >>

Vi har även ett tekniskt system som räknar antalet besökare i vårt köpcentrum i nutid så att vi kan säkerställa att vi aldrig överstiger de begränsningar som är rekommenderat om social distansering. När behov har funnits har vi även anlitat extra personal för att säkerställa social distansering på plats i vårt köpcentrum. 
 
Vi kommer att införa extra åtgärder under de dagar då vi normalt ser att fler personer besöker oss och handeln ökar. T.ex. förlänger vi öppettider för att sprida ut kundflödet över en längre tid, vilket är en åtgärd som också föreslås av Folkhälsomyndigheten. Vi anlitar även extra personal för att styra kundflödet och för att kontrollera att de sociala distansåtgärderna följs.  

Om du planerar att besöka oss föreslår vi att göra det på tider då det är mindre besökare i vårt köpcentrum. Generella har vi mindre besöksantal här mellan kl 10-12 och 19-20 på vardagar samt och kl 10-11 och 17-18 på helgen. Tänk på att det på helgen i allmänhet är mer människor ute och handlar. 

Som nämnts ovan har vi ett stort fokus på trygghet och säkerhet så att vårt köpcentrum ska vara en trygg plats att träffas på och handla i.