COVID-19 - information om åtgärder och säkerhet på Allum.
COVID-19 - information om åtgärder och säkerhet på Allum.
Läs mer

Juridiska meddelanden

mobile image

VÅRT INNEHÅLL

Denna webbplats och, i förekommande fall, mobilappen för detta shoppingcenter publiceras av Klépierre Management ett aktiebolag med ett aktiekapital på 1 412 448 euro, registrerat i Paris handels- och företagsregister under nummer 562 100 214, med säte på 26 boulevard des Capucines, CS 20062 - 75009 Paris, Frankrike.

Telefon: +33 (0)1 40 67 54 00

E-postadress: ks_marketingdigital@klepierre.com

Momsnummer inom gemenskapen: FR80562100214

Ansvarig utgivare: Elise Masurel

Värd: Värden för denna webbplats är Oxalide, ett société par actions simplifiée (förenklat aktiebolag) med ett aktiekapital på 267 400 euro, registrerat i Paris handels- och företagsregister under nummer B 433 507 787, med säte på 25, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, Frankrike. Telefon: +33 (0)1 75 77 16 50

FOTO

– Getty Images

– Shutterstock

ERKÄNNANDEN

Chorus

32 rue des Jeûneurs

75002 Paris

+33 (0)1 86 95 86 45