Web cloud

Miljö- och samhällsansvar

Initiativ för hållbar handel och minskat klimatavtryck 

Allum är en del av Partille och en mötes- och handelsplats för många. Vår ambition är så ska det förbi i många år framåt. Vi arbetar ständigt för att minska vårt klimatavtryck och skapa möjligheter för hållbar konsumtion som kan bidra till minimal påverkan på vår gemensamma miljö.  

Allum ägs av Steen & Ström, Skandinaviens ledande shoppingcenterbolag som i sin tur ägs av Klépierre. Tillsammans har vi lanserat en uppdaterad ESG strategi, Act4Good™. ESG står för Environment, Social och Governance och erbjuder ett standardmått för att mäta miljöpåverkan. Målen är ambitiösa. År 2030 ska vi ha skapat den mest hållbara plattformen för handel. I Skandinavien. Och i Europa. 

Act4Good™ tar avstamp i fyra grundstenar: 

Achieving  net zero 
Uppnå nettonoll (klimatneutralitet) senast 2030 genom ett initiativ med åtta punkter inom Act for the climate.  

Servicing communities 
Att lokalt stödja de områden och platser där vi är verksamma, till exempel genom att erbjuda gröna tjänster i form av återvinning, klädinsamling och återvinningsprojekt med långsiktig inverkan. Uppmuntra alla våra köpcentrum uppfylla de internt ställda kraven på inkludering.  

Growing people 
Ambitionen är bland annat utveckla medarbetarnas kompetens, värna om människors fysiska och psykiska hälsa genom att skapa möjlighet till förebyggande insatser på alla våra arbetsplatser och lokalt där vi är verksamma. Skriva in en klausul om inkludering i alla våra tjänsteleverantörers avtal osv. 

Promoting a sustainable lifestyle 
Uppmuntra, möjliggöra och bidra till ett hållbart förhållningssätt och en hållbar livsstil som omfattar hela ekosystemet för våra hyresgäster och besökare. Hållbar handel ska främjas i alla våra köpcentrum genom att exponera våra hyresgästers hållbara produkter/tjänster. Våra egna hållbara evenemang ska öka besökarnas medvetenhet om hållbara levnadsvanor. Ett team kommer att utses för att utveckla nya, hållbara koncept för alla skandinaviska köpcentrum inom företaget. 

Läs mer om Klépierre

Läs mer om Act4Good 

Vi tar hand om vår gemensamma miljö bland annat genom att: 
 
-minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen 
-sortera vårt avfall och återvinna så mycket som möjligt 
-begära miljövänliga artiklar i våra inköp 
-använda digitalt marknadsföringsmaterial och skriva ut på hållbart FSC/PEFC-märkt papper till förmån för skog och natur 
-påverka partner, leverantörer, hyresgäster och grannar till att ta hänsyn till miljön 
Dessutom tar vi hand om varandra genom att skapa en atmosfär som gör det trevligt att vara här - både för våra gäster och för de många anställda i butikerna. 
 
Allum är certifierad enligt ISO 14001 >>
 
Allum (fastighet) är BREEAM IN-Use Del 1 certifierad >>