Miljö- och samhällsansvar

Banner-milj-1920x580-v2

Miljö- och samhällsansvar


Allum är i hög grad en del av samhället, varför vi också känner ett stort engagemang och ansvar för att du och våra många andra gäster ska kunna göra bra val och njuta av en shoppingtur med ett grönt synsätt. Det är därför som vi ständigt arbetar för att säkerställa vårt miljöansvar i Allum.
 
Tillsammans med våra ägare Steen & Strøm har vi utvecklat en CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) som fokuserar på både miljö och hållbarhet, och som samtidigt tar ansvar i förhållande till samhället och dess invånare. Vi kallar denna strategi Act For Good.
 
Act For Good är byggt kring tre viktiga fokusområden inom CSR och miljö: Act For the Planet, Act For Territories och Act For People.
 
Act For The Planet:
Säkerställer att vi fokuserar på att bidra till att minska miljöpåverkan.
 
Act For Territories:
Bidra till vårt samhälle genom integration och utveckling.
 
Act For People:
Skapa värde genom att se till att människor står i fokus för alla aktiviteter.
 
Du kan läsa mer om Act For Good >>
 
Vi tar hand om vår gemensamma miljö bland annat genom att:
  
-minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
-sortera vårt avfall och återvinna så mycket som möjligt
-begära miljövänliga artiklar i våra inköp
-använda digitalt marknadsföringsmaterial och skriva ut på hållbart FSC/PEFC-märkt papper till förmån för skog och natur
-påverka partner, leverantörer, hyresgäster och grannar till att ta hänsyn till miljön
  
Dessutom tar vi hand om varandra genom att skapa en atmosfär som gör det trevligt att vara här - både för våra gäster och för de många anställda i butikerna.
 
Allum är certifierad enligt ISO 14001 >>
 
Allum (fastighet) är BREEAM IN-Use Del 1 certifierad >>
 
Du kan även läsa Steen & Strøms CSR-policy >>

 


Allum har certifierats med Safeguard!

Detta innebär att vi har implementerat och följer strikta riktlinjer för hälsa, säkerhet och hygien på vårt center. 

Att skapa trygghet för våra besökare och personal är en av våra högsta prioriteringar. Detta har vi nu säkerställt tillsammans med Bureau Veritas, en oberoende inspektör, som har granskat och inspekterat att vi följer våra riktlinjer som stämmer överens med rekommendationer från folkhälsomyndigheten. 

Detta för att du ska känna dig trygg under ditt besök på Allum.

Välkommen till oss!

Läs mer om Bureau Veritas >>