shopping-1920x580

Planera ditt besök

Vår högsta prioritet har alltid varit, och är fortfarande, tryggheten och säkerheten i vårt köpcentrum. Vi har infört flera olika åtgärder för att säkerställa att våra kunder och anställda är säkra i vårt köpcentrum. Nu kan du planera ditt besök efter besökstrycket med hjälp av vår liveuppdatering.

Se besökstrycket just nu >>

Vi följer alla rekommendationer Folkhälsomyndigheten, såväl nationella som regionala och lokala. Utöver detta har vi utvecklat, och uppdaterar ständigt, en specifik köpcentrumpolicy med rutiner som säkerställer maximal säkerhet och trygghet. 

Följande åtgärder har redan implementerats på vårt köpcentrum:
• Synlig information i hela centrum (handtvätt/hur man kan förebygger infektion)
• Synlig information på toaletter (handtvätt/hur man kan förebygger infektion)
• Fortsatt utökade städrutiner på våra allmänna ytor.
• Handdesinfektion finns tillgänglig på flera platser i vårt köpcentrum
• Dekaler som påminner alla om att hålla avstånd på både golv och dörrar.
• Information på vår digitala skyltning om att hålla avstånd.
• Ytterligare golvmarkeringar vid särskilt utsatta platser. 
• Ordningsvakter ska se till att skingra eventuella klungor och köbildning samt påminna besökare om att hålla avstånd. 
• Kontroll på besökstalen i realtid så att vi inte överstiger maxantalet. Ordningsvakter kan vid ökat besökstryck tillfälligt kunna stänga entréer med kort varsel. 
• Inspelat utrop i radion om att hålla avstånd
• - Affischer med budskap om att hålla avstånd.

Som en extra säkerhetsåtgärd har vi certifierats med Safeguard-certifikat av Bureau Veritas vilket innebär att vi har implementerat och följer strikta riktlinjer för hälsa, säkerhet och hygien på vårt köpcentrum. Detta säkerställer vi tillsammans med Bureau Veritas, en oberoende inspektör, som har granskat och inspekterat att vi följer våra riktlinjer som stämmer överens med rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten. 

Om du planerar att besöka oss föreslår vi att göra det på tider då det är mindre besökare i vårt köpcentrum. Generella har vi mindre besöksantal här mellan kl 10-12 och 19-20 på vardagar samt och kl 10-11 och 17-18 på helgen. Tänk på att det på helgen i allmänhet är mer människor ute och handlar.